Góra

Konferencja Dydaktyków Matematyki

 

„Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”

 

5-7 czerwca 2006

 

05.06.06 (poniedziałek)

 

 

 

1400    1445  obiad

 

1500    1510  powitanie uczestników

 

1510    1630  prof. dr hab. M. Szurek „Kultura a matematyka“

 

1630    1715  mgr J. Sapiecha „Matura dla wszystkich” 

 

1715    1745  dr M. Makiewicz „Kultura obrazu w kształtowaniu matematycznych zainteresowań i wyobraźni uczniów”

 

1745  – 1800  Ł. Bożykowski „Sudoku”

 

1800  1830  J. Monieta „Czy to jeszcze origami, czy to już matematyka?”

 

1930         kolacja

 

 

 

06.06.06 (wtorek)

 

 

 

900      930    śniadanie

 

1000    1115  prof. dr hab. P. Schreiber „Literature and poetry from several ages as a mirror of societie’s interest in mathematics“

 

1115    1140  mgr E. Ciesielska „Modyfikacje programów nauczania, programy autorskie, innowacje pedagogiczne”

 

1140    1200  przerwa na kawę

 

1200    1245  K. Grzelczyk, M. Kortas, A. Sawicka „Myślenie matematyczne naszych uczniów”

 

1245    1345  dr K. Skurzyński „Kolejne potęgi złotej liczby”

 

1400    1445  obiad

 

1500    1630  mgr P. Tomczak „Soroban, czyli jak Japończycy uczą swoje dzieci liczyć”

 

1630    1730  mgr A. Bazyluk „Matematyka 2001 uczy rozwiązywania problemów”

 

1730    1900  mgr A. Gębura „Odkrywanie matematyki z kalkulatorem graficznym” 

 

2000          kolacja

 

 

07.06.06 (środa)

 

 

 

900       930   śniadanie

 

1000    1100  prof. dr hab. M. Tanaś „Dydaktyczne granice użyteczności komputerów”

 

1100    1130  dr L. Szymaszkiewicz „Matematyczne aspekty wybranych zadań informatycznych”

 

1130    1200  „Największy wspólny dzielnik w języku geometrii” mgr J. Kołodziejczyk

 

1200    1230  przerwa na kawę

 

1230    1400  „Jak to wymodelować, czyli ćma kontra nietoperz”istnieje w naturze wiele zagadnień, których nie można ani dostrzec z wystarczającą dokładnością, ani przedstawić dostatecznie zręcznie bez pomocy i interwencji matematyki (Franciszek Bacon) A. Gębura, K. Gębura

 

1400    1445  obiad

 

1500    1600  „Wyszywanki matematyczne – igłą i nitką malowane” mgr K. Pilarz

 

1600    1700  „Kryterialny system oceniania” Z. Hofman, K. Kumoch, A. Maciejewska