Skip to content

Kontakt

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. Małgorzata Makiewicz prof.APS, prof. US
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Matematyki
Wielkopolska 15
70-451 Szczecin
e-mail: mmakiewicz@usz.edu.pl

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
mgr Aleksandra Drążkiewicz
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
e-mail: adrazkiewicz@aps.edu.pl